Progresivní centrální mazací systém je vysoce spolehlivý systém ztrátového tukového a olejového mazání. Tento systém je určen pro stroje a strojní zařízení do cca 100(i více) mazaných míst, vzdálených i desítky metrů. Systém je provozně velmi spolehlivý, odolný proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům prostředí.

Mazivo je čerpáno z originálního zásobníku (sudu) o objemu 200l pneumatickým sudovým čerpadlem, mazací systém je vybaven nivelací, montážní deskou s úpravnou tlakového vzduchu a 2/2 cestným elektromagnetickým ventilem, kterým je ovládán vzduch pohánějící pneumatické čerpadlo. Mazací systém je vybaven vlastním řídícím přístrojem, kterým se upravuje doba mazání, pauzy a který odstavuje zařízení v případě poruchy. U průmyslových aplikací s více mazanými místy lze pomocí elektromagnetických ventilů rozdělit mazací místa do jednotlivých sekcí.

Řídící přístroj potom určuje, která sekce bude kdy a jak dlouho mazána. Mazivo je vedeno trubkovým rozvodem přes elektromagnetický ventil k hlavnímu progresivnímu rozdělovači jednotlivých mazaných sekcí. Z hlavního progresivního rozdělovače je mazivo vedeno na jednotlivá mazaná místa, a nebo k dalším progresivním rozdělovačům. Deskové progresivní rozdělovače se skládají minimálně ze tří a maximálně z deseti desek. Každá deska obsahuje pístek pro rozdělování a dopravu maziva. Průměr a dráha pístku určují dodávané množství na každý jeden zdvih pístku. Každý pístek má dvě úlohy, dopravovat a třídit. To znamená, že mazivo se může dopravovat až tehdy, když bylo vytlačeno předcházejícím pístkem. Díky tomu je zaručena jednoduchá kontrola dopravy maziva, při kontrole pohybu jednoho pístku rozdělovače cyklovačem je zaručena funkčnost celého progresivního rozdělovače. V progresivním rozdělovači se čerpadlem vytlačené množství maziva rozdělí podle dávkovacího množství jednotlivých desek na jednotlivá mazaná místa.

Katalogový list
Centrální mazací systémy