Efektívne zalievanie v elektrotechnickom priemysle. New

01. 09. 2022

Pre významného výrobcu transformátorov sme dodali 2K zmiešavacie zariadenie Z-MIX. Výrobca doteraz miešal materiál ručne a zmyslom dodávky bolo zefektívniť výrobu o strojnom miešaní 2 K materiálu. Materiál je zákazníkovi dodávaný v 200 litrových sudoch, takže bola požiadavka čerpať materiál priamo z tohto balenia, pričom sa nesmela prerušiť výroba. Naša firma teda dodala osvedčený dávkovací systém Z-MIX pracujúci s precíznymi zubovými čerpadlami, miešanie materiálu dochádza v statickom...

všechny aktuality viace informacií


LUBTEC našim zákazníkom zabezpečuje:

Konzultácie a poradenstvo

Konzultácie a poradenstvo v celom rozsahu mazacích, dávkovacích a zmiešavacích technológií.

Spracovanie dokumentácií

Spracovanie projektových, konštrukčných a obchodno-technických dokumentácií (hydraulická, pneumatická a elektrická schéma, výpočty, kusovníky, návody na obsluhu a údržbu, zoznamy náhradných dielov, revízne správy atď.) k jednotlivým obchodným prípadom.

Montáž, technický dozor

Kompletnú montáž, technický dozor nad montážou u výrobcu alebo užívateľa vrátane uvedenia do prevádzky, nastavenie, zaškolenie obsluhy a kontrola spustenia zariadenia.

Servisné zmluvy

Servisné zmluvy na celkovú údržbu a opravu, na diagnostické prehliadky atď.

Záručný servis

Záručný a pozáručný servis, náhradné diely po celú dobu technicko-ekonomickej životnosti.

Pozáručný servis

Záručný a pozáručný servis, náhradné diely po celú dobu technicko-ekonomickej životnosti.


Kde všade stretneme značku LUBTEC:

automobilový priemysel

výroba elektrického náradia

výroba spotrebnej elektroniky

elektrotechnický priemysel

výroba strojov a zariadení

farmaceutický priemysel

sklársky priemysel

papierenský priemysel

letecký priemysel

lodný priemysel

Videa zariadení na YouTube

Lubtec