Dvoupotrubní systém mazání je vysoce spolehlivým systémem ztrátového mazání odolného proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům. Tento systém mazání se používá k mazání středních a velkých strojních celků, technologických zařízení s velkými dopravními vzdálenostmi a v těžkých provozních podmínkách (1000 mazaných míst i více) jako jsou například zařízení hutních závodů(válcovny, kontilití), zařízení pro těžbu a zpracování vápence, zařízení skláren, technologická zařízení cementáren a velkostroje pro povrchovou těžbu.

Doprava maziva je realizována elektrickým nebo pneumatickým sudovým čerpadlem, které čerpá mazivo z originálního sudu o objemu 200litrů. Mazivo je vedeno do 4/2 cestného ovládacího ventilu umístěného na montážní desce. 4/2 cestný ovládací ventil je hadicemi spojen s oběma větvemi tukového rozvodu. K tukovému rozvodu jsou připojeny dvoupotrubní rozdělovače a na nejvzdálenějším místě jsou umístěny tlakové spínače. Dávkování rozdělovačů je realizováno střídavým natlakováním a odlehčováním obou větví tukového rozvodu. Tlakové spínače na konci tukového rozvodu slouží ke kontrole tlaku maziva na konci tukového rozvodu v jednotlivých větvích. Množství maziva dopravovaného do jednotlivých mazaných míst lze měnit přímo na jednotlivých deskách dvoupotrubních rozdělovačů. Do tohoto systému mazání lze jednoduchým způsobem přidávat nebo ubírat mazaná místa.

Tento vysoce spolehlivý systém ztrátového mazání lze použít pro oleje a tuky do třídy NLGI-2.

Katalogový list
Centrální mazací systémy