Typické oblasti použití stroje:

 • Lepení konstrukčních
 • Zalévání elektro dílů
 • Těsnění
 • Nános lepidla na plochy
 • Nános housenky
 • Míchání kompozitních materiálů
 • Kašírování

Průmyslová odvětví:

 • Automobilový průmysl
 • Elektrotechnický průmysl
 • Energetika
 • Laminace
 • Bílá technika
 • Letecký průmysl
 • Výroba kolejových vozidel

Funkce zařízení: Doprava tekutých materiálů je pomocí tlakových zásobníků, materiály pastovité dopravujeme pomocí sudových čerpadel. Vlastní odměřování materiálu je pak pomocí zubových čerpadel, které jsou poháněny asynchronními nebo servo motory. Plochy zubových čerpadel u komponenty A jsou standardně potaženy vrstvou DLC, tím je dosaženo tvrdosti dílů 2800 vickers, a proto je možné zařízení použít i pro materiály s abrazivním plnivem. Za zubové čerpadlo je pak možno umístit na přání objemový čítač, který měří skutečný dávkovaný objem od zubového čerpadla a elektronika pak dokáže kontrolovat reálný dávkovací poměr a nadávkovat přesné množství materiálu do výrobku. Materiál je pak dále veden hadicemi rozděleně až do míchací hlavy, kde pak dochází ke smíchaní ve statickém nebo staticko – dynamickém směšovači. Na přání jsme schopni dodat i dynamickou směšovací hlavu. Typickým používaným řídícím systémem je SIEMENS S7/1200 s barevným dotykovým displejem. Možnost připojení k nadřazenému systému řízení.

Zařízení je pak možné dodat v různých provedeních a výbavou na přání jako například

 • Kompletně nebo jen částečně vyhřívané zařízení
 • Chlazení materiálu
 • Vakuové čerpadlo – zařízení pod vakuem
 • Membránová podávací čerpadla pro zamezení vniknutí vzduchových bublin do materiálu
 • Servo motory namísto standardně dodávaných asynchronních motorů
 • Elektrická míchadla v tlakových zásobnících
 • Automatické doplňování
 • Provedení stolní
 • Provedení mobilní
 • Provedení modulární určená pro robotická pracoviště
Zařízení Z-MIX

Zařízení Z-MIX

Katalogový list

Technická data:

Výkon zařízení:od dávky 0,5 ml až po 5 l/min závislé na viskozitě materiálu a směšovací poměru
Směšovací systém:statický směšovač – standard staticko – dynamický – pro materiály s velmi rozdílnou viskozitou a poměrem Dynamický
Doprava a viskozita materiálu:tlakové zásobníky od 12 do 120 litrů pro materiály od 10 do 50 000 mPa.s dopravní sudová čerpadla pro pastovité materiály do 1,5 mil mPa.s.
Vlastnosti materiálu:možno směšovat plněné a abrazivní materiály.
Napájení:400 V 50 Hz – 16 A
Tlakový vzduch:4 – 8 bar
Hmotnost zařízení:od 400 kg
Rozměry:od 1250 / 1200 / 1 400 - 3 D model zašleme na přání

Směšovací technologie hlavní stránka