Kompaktné mobilné 2 K zmiešavacie zariadenie Z-MIX. New

03. 08. 2021

Firma LubTec dodala pre významného výrobcu elektrických komponentov 2K zmiešavacie kompaktné mobilné zariadenie pre stredne viskózny 2 K silikón plnený abrazívnym plnivom. Doprava materiálu je priamo z originálneho balenia pomocou piestových čerpadiel vlastnej konštrukcie, za piestovými čerpadlami sú umiestnené membránové regulátory s karbidovými sedlami, dávkovanie je zabezpečene zubovými čerpadlami potiahnutými vrstvou DLC rezistentnou proti oteru, čerpadla majú keramickú upchávku. K zmiešaniu materiálov slúži...

všechny aktuality viac info


LUBTEC našim zákazníkom zabezpečuje:

Konzultácie a poradenstvo

Konzultácie a poradenstvo v celom rozsahu mazacích, dávkovacích a zmiešavacích technológií.

Spracovanie dokumentácií

Spracovanie projektových, konštrukčných a obchodno-technických dokumentácií (hydraulická, pneumatická a elektrická schéma, výpočty, kusovníky, návody na obsluhu a údržbu, zoznamy náhradných dielov, revízne správy atď.) k jednotlivým obchodným prípadom.

Montáž, technický dozor

Kompletnú montáž, technický dozor nad montážou u výrobcu alebo užívateľa vrátane uvedenia do prevádzky, nastavenie, zaškolenie obsluhy a kontrola spustenia zariadenia.

Servisné zmluvy

Servisné zmluvy na celkovú údržbu a opravu, na diagnostické prehliadky atď.

Záručný servis

Záručný a pozáručný servis, náhradné diely po celú dobu technicko-ekonomickej životnosti.

Pozáručný servis

Záručný a pozáručný servis, náhradné diely po celú dobu technicko-ekonomickej životnosti.


Kde všade stretneme značku LUBTEC:

automobilový priemysel

výroba elektrického náradia

výroba spotrebnej elektroniky

elektrotechnický priemysel

výroba strojov a zariadení

farmaceutický priemysel

sklársky priemysel

papierenský priemysel

letecký priemysel

lodný priemysel

Videa zariadení na YouTube

Lubtec