Vyrábíme komponenty pro dávkovací a směšovací systémy vlastní konstrukce na svých CNC strojích

Firma LubTec za podpory fondů Evropské unie a Ministerstva průmyslu a obchodu zakoupila pro svoji nástrojárnu špičkové CNC stroje a zahájila na nich výrobu svých výrobků, kterými jsou komponenty pro stavbu dávkovacích a směšovacích zařízení. 

Firma LubTec nyní disponuje pro svou výrobu stroji.

  • Pětiosým obráběcím centrem KOVOSVIT MCV 1000 5 AX SPEED
  • CNC soustruhem KOVOSVIT MASTURN 550i 1500
  • CNC soustruhem OKUMA Genos L2000 e s podavačem tyčí Irco
  • Nástrojařskou frézkou FNGJ50A
  • Univerzálním soustruhem TOS Trenčin SN50C 2000 C
  • Pásovou pilou ARG 380

kvalitu obrobků kontrolujeme na 3 D měření WENZEL LH87 a výrobky značíme na vláknovém laserovým zařízení Laserfibre LFQ20T.


hlavní stránka